Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

OPAC / Anthos Library

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης
είναι προσωρινά αναρτημένος στην εξής σελίδα : http://koha.kplm.gr


Library's catalog is temporarily on this page :  http://koha.kplm.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου