Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Αναβολή συναυλίας Σφέτσα - Σεμιτέκολο

Σύλλογος «Φίλοι του Δημοτικού Ωδείου Άργους»

                                                                                     Άργος 12 Απριλίου 2013

                                                                   ΠΡΟΣ
                                                                   M.M.E. , φορείς και πρόσωπα 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία της Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Σ φ έ τ σ α - Ν έ λ λη ς  Σ ε μ ι τ έ κ ο λ ο  αναβάλλεται εξ αιτίας θέματος υγείας.
Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Εκ μέρους του Δ.Σ
Η Πρόεδρος
Ελένη Κονομάρα  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου