Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

«Περιβάλλον και Πολιτισμός 2010. Φωνές νερού μυριάδες»

Το Πελοποννησιακό Λαογαρφικό ΄Ιδρυμα, με αφορμή το Πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού  «Περιβάλλον και Πολιτισμός 2010. Φωνές νερού μυριάδες», εφαρμόζει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές των δύο Γυμνασίων της πόλης του Ναυπλίου, με θέμα τα αστικά χρηστικά υδροφόρα αντικείμενα.
Αφόρμηση του θέματος αποτέλεσαν οι κρήνες του ιστορικού κέντρου της πόλης.Το πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στις 7/10/2010 και θα ολοκληρωθεί στις 13/10/2010 θα αποτελέσει μια μικρή έρευνα των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις πηγές πληροφορίας της πόλης (Δημόσια Βιβλιοθήκη , Πελοποννησιακό Λαογραφικό ΄Ιδρυμα, Γενικά Αρχεία του  Κράτους – παράρτημα Ναυπλίου ,Πνευματικός Σύλλογος “ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ” κ.α)
 Στόχος του προγράμματος : Το νερό  και η καθημερινότητά μας άλλοτε και σήμερα
          ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου