Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Internships 2016 στις Βιβλιοθήκες του ΦΟΥΓΑΡΟΥ!Internships 2016 στο ΦΟΥΓΑΡΟ
Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Harvard
 Δευτέρα 6/6 έως Τετάρτη 6/7

Στο πλαίσιο του προγράμματος θερινών πρακτικών ασκήσεων 2016 του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard, η Βιβλιοθήκη Ανθός του Φουγάρου δέχεται Έλληνες και Αμερικανούς φοιτητές για πέντε εβδομάδες.

Με την καθοδήγηση της επιβλέπουσας Μαρίας Κωνσταντοπούλου, οι φοιτητές που απασχολήθηκαν φέτος στις Βιβλιοθήκες του Φουγάρου, η Χριστίνα Βουβάκη-Μανουσάκη (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και ο Γιάννης Μεταξάς (Boston University) πραγματοποίησαν δράσεις όπως:
καταλογογράφηση βιβλίων τέχνης στην Ανθός, ταξινόμηση με χρώμα στη Νέα Βιβλιοθήκη, σημαντική υποστήριξη σε δράσεις και γιορτές των Βιβλιοθηκών αλλά και η δημιουργία οπτικοακουστικού αρχείου για την βιομηχανική ιστορία του τόπου κατά τον 20ο αιώνα (συλλογή προφορικών μαρτυριών- oral history).

Η συνεργασία αυτή, αλλά και η εκπαίδευση κρίνεται ως εξαιρετικά επωφελής εμπειρία τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους φορείς.

Η έρευνα της βιομηχανικής ιστορίας του Ναυπλίου ελπίζουμε να συνεχιστεί και οι παλαιότεροι να συνεχίσουν να μοιράζονται τις ιστορίες τους με τις νέες γενιές γιατί το παρελθόν έχει τόση σχέση με το παρόν όση και με το μέλλον. 

Με όλες τις δράσεις μας θέλουμε να στηρίξουμε το Βιβλίο και το διάβασμα, να προάγουμε την ανάγκη για γνώση και συγχρόνως να συντελέσουμε στην ανταλλαγή ιδεών και απόψεων!


Τα βιβλία αλλάζουν τους ανθρώπους
κι εκείνοι, ίσως αλλάξουν τον κόσμο.

Πληροφορίες: 2752047315 · 6941601388 · maria@fougaro-library.gr


 

 
 

 

  


2016 Internships at FOUGARO

Partnered with Harvard University’s

Center for Hellenic Studies

Monday 6/6 through Wednesday 7/6

In cooperation with Harvard University’s Center for Hellenic Studies 2016 Summer Cultural Internship Program, Anthos Library at Fougaro awarded internships to Greek and American university students for five weeks.
Under the Supervision of Maria Konstantopoulos, the students who worked in Fougaro’s libraries this year, Christina Vouvaki-Manousaki (Ionian University) and Yanni Metaxas (Boston University), completed many tasks, including:
cataloguing art books in Anthos, re-classifying the books on the shelves of the New Library according to color, assisting in the activities and festivals of the libraries, and also creating an audio archive of the industrial history of the area in the 20th century (oral history project).
This collaborative experience was extremely beneficial for both training the interns and for the institutions themselves.
We hope that the research of the industrial history of Nafplio will carry on so that the older generations can continue to share their stories with the younger generations. Looking into the past helps us to learn more about the present and the future.
Through all of our actions, we want to support a culture filled with books and reading, to promote the need for knowledge, and at the same time to contribute to the exchange of opinions and ideas.


Books change people
and then, people may change the world.

For information: 2752047315 · 6941601388 · maria@fougaro-library.gr