Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

Διαπολιτισμική επιμόρφωση στον Δήμο Ναυπλιέων

  - 

Στο πανελλαδικό πρόγραμμα Διαπολιτισμικής επιμόρφωσης Υπαλλήλων Τοπικής Aυτοδιοίκησης συμμετέχει με 30 και πλέον υπαλλήλους ο δήμος Ναυπλιέων.

Το πρόγραμμα αποτελείται από σεμινάρια επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 40 ωρών τα οποία προσφέρουν την παροχή έγκυρων γνώσεων και πληροφοριών, σχετικών με τα μεταναστευτικά φαινόμενα, την παροχή στοιχείων πολιτισμικής ενημερότητας που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αποβλέπουν στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευομένων και την εμψύχωσή τους στην επιτέλεση των καθηκόντων τους. Απευθύνεται σε δημοτικούς υπαλλήλους και δημοτικούς αστυνομικούς από τις στις επτά (7) Ενιαίες Αποκεντρωμένες Μονάδες Διοίκησης της Χώρας, μεταξύ των οποίων και στον δήμο Ναυπλιέων.


Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των συνεργαζόμενων φορέων σε ζητήματα μεταναστευτικών σπουδών, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση αποτελεσματικών εργασιακών πρακτικών οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους υπηκόους τρίτων χωρών και, αφετέρου, στη μετάδοση των εφοδίων εκείνων που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή των υπαλλήλων που συναλλάσσονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.


Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τρεις συνεργαζόμενους φορείς: Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ.


Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στον Δήμο Ναυπλιέων χωρίς κανένα κόστος για τη δημοτική αρχή που τα υποδέχεται, από τις 11 έως τις 22 Ιουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου