Δευτέρα 11 Απριλίου 2011

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαδικτυακή Έρευνα για τις Βιβλιοθήκες

Προς τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, προκειμένου να συμβάλετε στην εκτίμηση της κατάστασης για τις Στατιστικές Έρευνες στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες, στα πλαίσια εκπόνησης επιστημονικής εργασίας για παρουσίαση στο συνέδριο Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (May 2011 in Athens).

Αυτό το ερωτηματολόγιο σκοπεύει να προσδιορίσει εάν οι ελληνικές Ακαδημαϊκές και Δημόσιες Βιβλιοθήκες  διεξάγουν στατιστικές έρευνες  και με ποιόν τρόπο ώστε να γίνει καταγραφή  σε ποιο βαθμό και με ποια μεθοδολογία διενεργούνται στατιστικές έρευνες στις βιβλιοθήκες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας  διαχείρισης της ποιότητας των υπηρεσιών τους.

Αν αποδέχεστε να συμμετάσχετε στην έρευνα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που έχουμε αναρτήσει εδώ

Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε  σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια, εργασίες και οδηγούς:
*        Κατσιρίκου, Ανθή (2009): Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης, Διπλωματική εργασία
*        Denise Troll Covey(2002): Usage and Usability Assessment: Library Practices and Concerns (www.clir.org/pubs/reports/pub105/pub105.pdf)
*        σε στοιχεία από τους οδηγούς διαχείρισης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της ΜΟΠΑΒ (copyright 2006)

Σας γνωστοποιούμε ότι:
«Τα προσωπικά στοιχεία θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα της έρευνας, θα είναι προσβάσιμα διατηρώντας  την αρχή του απορρήτου μόνο από τους υπεύθυνούς της και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως στατιστικά δεδομένα για τους σκοπούς της»

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μέχρι και 20 Απριλίου 2011.
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτημα που αφορά το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε είτε μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου: katrin.petropoulou@gmail.com, anthos.library@gmail.com  είτε στο  τηλέφωνο: +30 27520 28745.

Ευχαριστούμε πολύ!

--
Κατερίνα Πετροπούλου
Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος

και

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος, MSc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου