Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών


Στο πλαίσιο της οργάνωσης δράσεων για μαθητές και σχολεία, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard (Κ.Ε.Σ.) έχει σχεδιάσει το διαδραστικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών».


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Σκοπός του είναι η εισαγωγή των μαθητών στην Ψηφιακή Τεχνολογία και στις σύγχρονες μεθόδους με τις οποίες αυτή αξιοποιείται για τη διάδοση της γνώσης από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όπως το Harvard και το Κ.Ε.Σ. Παράλληλα με αυτή τη δράση γίνεται σύντομη αναφορά στο Πανεπιστήμιο Harvard αλλά και στις δράσεις του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών.


Την σχολική χρονιά 2013–2014 το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2013 ως και το Μάιο 2014. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν Δευτέρα έως και Παρασκευή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών ή των σχολείων, ύστερα από συνεννόηση στα τηλέφωνα του Κέντρου: 2752047030, 2752047040.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου