Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

Συνάντηση για την «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» στο Κ.Π.Ε Νέας Κίου, Τρίτη 8 Οκτωβρίου


-
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ευαισθητοποιημένο σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, καθιερώνει την 2η Εβδομάδα του Οκτωβρίου ως «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Την εβδομάδα αυτή καλούνται όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και όλα τα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης να διοργανώσουν ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Ειδικότερα, κατά την «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» καλούνται τα Κ.Π.Ε. να υλοποιήσουν τις παρακάτω δράσεις:

Τα Κ.Π.Ε. όλης της χώρας θα συνεργάζονται και θα διοργανώνουν ανά Περιφέρεια ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών.
Σε κάθε Κ.Π.Ε., θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις των Προγραμμάτων και των Δικτύων όλων των Κ.Π.Ε. της Περιφέρειας, στους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει το Κ.Π.Ε. Οι παρουσιάσεις θα συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο τις επόμενες ημέρες της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στα υπόλοιπα Κ.Π.Ε. της Περιφέρειας.
Το Κ.Π.Ε. Νέας Κίου διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αργολίδας, με αφορμή την καθιέρωση της «Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» από το Υ.ΠΑΙ.Θ. την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013, στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Κίου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου (Κ.Π.Ε. Νέας Κίου, Κ.Π.Ε. Καστρίου, Κ.Π.Ε. Σικυωνιών, Κ.Π.Ε. Μολάων και Κ.Π.Ε. Καλαμάτας) θα παρουσιάσουν με εκπροσώπους τους τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιήσουν κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014, καθώς και τα Δίκτυα που συντονίζουν ή συμμετέχουν. με σκοπό την ενημέρωση των Εκπαιδευτικών.
Η ενημέρωση στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει το Κ.Π.Ε. Νέας Κίου, για την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα των Κ.Π.Ε. και για την ένταξή τους σε Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση.

Ώρες διεξαγωγής της Συνάντησης: 17:00 – 21:00

Πρόγραμμα  Τρίτη 8 Οκτωβρίου 
 
17.00 - 17.30 Προσέλευση - Εγγραφές
17.30 - 17.45 Χαιρετισμοί 17.45 - 18.05 Παρουσίαση Προγραμμάτων του ΚΠΕ Νέας Κίου
18.05 - 18.15 Ερωτήσεις - Διευκρινίσεις
18.15 - 18.35 Παρουσίαση Προγραμμάτων του ΚΠΕ Καστρίου 18.35 - 18.45 Ερωτήσεις - Διευκρινίσεις 18.45 - 19.05 Παρουσίαση Προγραμμάτων του ΚΠΕ Σικυωνιών
19.05 - 19.15 Ερωτήσεις - Διευκρινίσεις
19.15 - 19.30 Διάλειμμα 19.30 - 20.00 Παρουσίαση Προγραμμάτων του ΚΠΕ Μολάων και Δικτύων που συντονίζει.
20.00 - 20.10 Ερωτήσεις - Διευκρινίσεις
20.10 - 20.40 Παρουσίαση Προγραμμάτων του ΚΠΕ Καλαμάτας και Δικτύων που συντονίζει. 20.40 - 20.50 Ερωτήσεις - Διευκρινίσεις 20-50 - 21.00 Κλείσιμο Συνάντησης
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου