Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Εργαστήριο ευαισθητοποίησης γύρω από την ειδική αγωγή για εκπαιδευτικούςΜαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο: αναγνώριση και υποστήριξη


Σάββατο 4 Μαρτίου 2017Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

εργαστήριο ευαισθητοποίησης γύρω από την ειδική αγωγή για εκπαιδευτικούς

Το σεμινάριο προσανατολίζεται στη διερεύνηση της σημασίας και των δυνατοτήτων που το πλαίσιο της εκπαίδευσης προσφέρει για την ανάπτυξη διαδικασιών και πρακτικών που έχουν στόχο την υποστήριξη όλων των μαθητών συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, θα προσδιοριστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο όπως καταγράφονται από εκπαιδευτικούς, θα διερευνηθούν οι πιθανές αιτίες των δυσκολιών αυτών και θα συζητηθούν οι πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν από τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η υποστήριξη των μαθητών στο σχολείο.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι μαθησιακές εμπειρίες έχουν καθοριστική σημασία για τη συνολική ανάπτυξη του ατόμου, θα συζητηθούν ζητήματα που άπτονται του ρόλου των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση και υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο πλαίσιο του σχολείου, η συνεργασία με τους γονείς και οι δυνατότητες συνεργασίας με φορείς και υποστηρικτικούς θεσμούς.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Εισηγήτριες

Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη
Η Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη είναι ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Ψυχολογία και Εθνολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, από το οποίο  ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Φιλοσοφίας. Επί σειρά ετών διετέλεσε διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ειδικής Αγωγής» και επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Προγραμμάτων του ΤΕ.Α.Π.Η.  Υπήρξε αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του αντίστοιχου Τμήματος Ειδικής Αγωγής, ενώ στη συνέχεια, υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχει διατελέσει επιστημονική υπεύθυνη πολλών ερευνητικών προγραμμάτων, για τα οποία απέσπασε τιμητικές διακρίσεις. Το εκτενές συγγραφικό, διδακτικό και ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται σε θέματα αναπηρίας, ενταξιακής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συστηματικά ασχοληθεί με θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, διαφοροποίησης αναλυτικών προγραμμάτων και αξιολόγησης. Το 2014 της απονεμήθηκε το βραβείο Senior Scholar Award: Disability Studies in Education από την Αμερικάνικη Ένωση Εκπαιδευτικής  Έρευνας (AERA).
Γεωργία Παπασταυρινίδου
Η Γεωργία Παπασταυρινίδου είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου του Birmingham και υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Ε.Κ.Π.Α. Έχει διδακτική εμπειρία από τη γενική και ειδική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχει διδάξει στο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης νηπιαγωγών στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του Ε.Κ.Π.Α. Συμμετέχει ως επόπτρια στην Πρακτική Άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών σε πλαίσια γενικής και ειδικής εκπαίδευσης για παιδιά με κινητικές αναπηρίες, στο ΠΜΣ Ειδικής Αγωγής του Τ.Ε.Α.Π.Η. – Ε.Κ.Π.Α. Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος για μαθητές με αναπηρίες (τύφλωση) και τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ενταξιακή εκπαίδευση, οι ενταξιακές εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές και η διαφοροποιημένη παιδαγωγική.
 Λία Τσερμίδου
Η Λία Τσερμίδου είναι εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην ειδική αγωγή και υποψήφια διδάκτορας Ειδικής Αγωγής του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως μέλος της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΚΕΤΕΕΠ) του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την ειδική εκπαίδευση, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τη διαφοροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κ.ά. Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και ημερίδες και έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης και αναπηρίας, εκπαίδευσης/επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, προαγωγής της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης στην πρώτη παιδική ηλικία κ.ά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στην ενταξιακή εκπαίδευση, στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική, στην ανάπτυξη ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών, στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και στην υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων σε ζητήματα ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης.
Αθηνά Χριστοπούλου
Η Αθηνά Χριστοπούλου είναι φιλόλογος ειδικής αγωγής  και υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στα πεδία της Ειδικής Αγωγής, της Σχολικής Ψυχολογίας & της Συμβουλευτικής. Εργάζεται στον χώρο της εκπαίδευσης από το 1999.  Έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός σε ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης και δομές γενικής εκπαίδευσης στο αγγλικό και ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, έχει εργαστεί σε ΚΕΔΔΥ, στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε διαφορετικά τμήματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει διατελέσει συνεργάτιδα του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΚΕΤΕΕΠ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τελευταία 2 χρόνια εργάζεται στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Στο πλαίσιο της εργασίας της έχει, μεταξύ άλλων, εμπλακεί στην κατάρτιση οδηγών διαφοροποιημένης διδασκαλίας, έχει αναπτύξει προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αναπηρίες, έχει συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης αλλά και σε μια σειρά ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ενταξιακή εκπαίδευση,  στον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων, στη διαφοροποίηση αναλυτικών προγραμμάτων και στην εφαρμογή αντίστοιχων διδακτικών πρακτικών.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
με κράτηση συμμετοχής στο τηλ. 2752047380


Ώρες λειτουργίας:

*Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς
1η συνάντηση Σάββατο 4 Μαρτίου, 11:00-14:00
2η συνάντηση Σάββατο 11 Μαρτίου, 11:00-14:00

Πληροφορίες
2752047380

info@fougaro-library.gr


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου