Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

Πρόγραμμα "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών" στο 3ο δημοτικό Ναυπλίου

  -  
 
Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου κατά τη σχολική περίοδο 2011- 2012 εφαρμόζει τη Δράση 7 «Σύνδεση σχολείου και κοινότητας» της Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών/τριών».

Στο σχολείο θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ελληνικών διάρκειας 40 ωρών με αλλοδαπούς και παλιννοστούντες γονείς, που τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο ή και σε γειτονικά σχολεία. Στόχος είναι να βελτιωθεί η γνώση της ελληνικής γλώσσας, ώστε να μην αποτελεί η άγνοια της εμπόδιο στην πρόσβαση τους στο σχολείο.

Μ΄ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η συχνή επικοινωνία με τα μέλη της σχολικής κοινότητας και θα αναπτυχθεί έντονο ενδιαφέρον για τη φοίτηση και την επίδοση των παιδιών, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταδιακή βελτίωση της. Ειδικότερα θα διδαχθούν η ερμηνεία λημμάτων που σχετίζονται με τη σχολική ζωή στο δημοτικό, η κατανόηση αυθεντικών κειμένων σχολικών δραστηριοτήτων, το αλφαβητικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας, η δομή του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και η ωφελιμότητα υλοποίησης μαθημάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες γονείς.

Επομένως οι μετανάστες γονείς θα έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν στοιχεία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού που αναμένεται ότι θα βελτιώσουν αισθητά την ποιότητα της καθημερινής τους επικοινωνίας με τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν τα παιδιά τους. (πληροφορίες: κ. Χρύσα Σαββάκη, διευθύντρια 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, Τηλ: 2752028193) 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου