Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Εξετάσεις πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, πρόκειται να διοργανώσει το

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
·             να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
·             να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Τρίτη 15/10/2013 έως και την Δευτέρα 4/11/2013, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της περιοχής τους καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 16:30 έως 20:30.

-      Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο, αξίας εξήντα (60) ευρώ, υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 2333).
-      Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από
- την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ: http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia/mathe-gia-tin-ellinomatheia

- και στα τηλέφωνα:        213131 1667,  213131 1678,  213131 1652.

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε και να καταθέσετε τις αιτήσεις σας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπλίου 27520-99484 και 6936618258.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου